KasperKivisto Ihmisoikeuksista, hyvää päivää!

Kaikki blogit puheenaiheesta Avioliitolaki

Sateenkaariparit voittivat ja hävisivät

"Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä." Näin määrittelee kirkollisen vihkimisen edellytykset sekä vanha (1993) että uusi tänään 18.5. 2018 hyväksytty Kirkkojärjestys.

Ideologian vaikutus argumentointiin

Puolimatkan argumentointi herätti mielenkiintoni, josta tuo hänen bloginsa otsikkoa mukaileva otsikko. On mielenkiintoista, miten kevyin perustein lapsen etu esitetään argumenttina keskustelussa avioliittolaista. Koska itse kysymys avioliittolain muuttamisesta sukupuolineutraaliksi on jo ajat sitten nuijittu, eriytin pohdintani omaksi blogiksi. Tarkoitukseni on siis analysoida Puolimatkan argumentointia, eikä niinkään esittää vasta-argumenttia asiakysymykseen.

Avioliittolain vaikutukset perhekulttuuriin

Kansalaisaloite sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta ja perinteisen avioliittolain ylläpitämisestä on nyt lakivaliokunnan tarkasteltavana. Asian käsittelyn kannalta olisi tärkeintä kiinnittää huomiota yhteiskunnan laajuisiin makrovaikutuksiin.

Luonnon järjestyksen mukainen avioliitto on valtion perusta

Uskonpuhdistaja Martti Lutherin mukaan miehen ja naisen välinen avioliitto ei ole ainoastaan luonnon järjestyksen vaan myös jumalallisen järjestyksen mukainen elinikäinen yhdistyminen:

Sukupuolineutraali yhteiskuntakoe: sateenkaarilasten vaientaminen

Sukupuolineutraalin avioliittolain uskotaan yleisesti parantavan sateenkaarilasten elämää. Lesbokodissa kasvaneiden Rivka Edelmanin ja Robert Oscar Lopezin (2015) mielestä sukupuolineutraali avioliittolaki kuitenkin heikentää sateenkaarilasten asemaa, koska se määrittelee normaaliksi sen epänormaalin tilanteen, että lapsia suunnitelmallisesti tuotetaan elämään irrallaan joko biologisesta isästään tai äidistään. Tämä vie lapselta oikeuden surra menetystään ja ilmaista puuttuvan isän tai äidin kaipuutaan.

Sukupuolineutraali yhteiskuntakoe loukkaa lapsen identiteettioikeuksia

Sukupuolineutraali avioliittolaki murentaa lapsen identiteetin perustaa asettaessaan ihanteeksi perhemallin (samaa sukupuolta olevien parisuhdemallin), jonka rakenne erottaa lapsen aina joko isästään tai äidistään ja heidän tarjoamastaan moraalisesta, sosiaalisesta, sukupuolisesta, historiallisesta ja sukuun paikantuvasta identiteetistään. Näin se katkaisee lapsen suhteen jompaankumpaan hänen biologisen ja kulttuurisen alkuperänsä kahdesta peruslähteestä, joko isään tai äitiin. Näiden yhteyksien katkaiseminen herättää lapselle monia vastaamattomia kysymyksiä omasta alkuperästään.

Sukupuolineutraali yhteiskuntakoe: sukupuolieron merkitys

Vaikka sukupuolineutraalin avioliittolain kannattajat usein pitävät vanhempien sukupuolta merkityksettömänä, he tavallisesti pitävät puolison sukupuolta olennaisen tärkeänä. ”Jopa homoseksuaalisuudessa seksuaalisen eron tosiasia on kokemuksen huomattava ja kiinteä osa.  Miespuolinen homoseksuaali haluaa toista (ensisijaisesti) miehenä, naispuolinen homoseksuaali haluaa toista (ensisijaisesti) naisena.” (Scruton 2006: 254.)

Avioliittolain "liitelait" ja jumalanpelko

Hyvin paljon uskonnollisuuden ja lainsäädännön sekoittavaa oli tämä keskustelu eduskunnassa sen jälkeen kun työ- ja oikeusministeri Jari Lindström vastentahtoisesti esitteli niin sanotut avioliittolain liitelait eli laiksi jo edellisen eduskunnan hyväksymän ja tasavallan presidentin vahvistaman tasa-arvoisen avioliittolain aiheuttamat lainsäädännön päivittämiset.

Kahden naisen lapsi

Isäni lähti kauas kotoa kun olin kaksivuotias. Hänestä tiesin, että hän oli töissä muualla. Oikeastaan hänellä oli myös toinen perhe.

Suomineidon demokratiatesti

Lukuisten pyyntöjen seurauksena ajattelin kirjoitella myös tänne blogiini aikaisemmin facebookissa jakamiani ajatuksia kansalaisaloitteista ja niiden ongelmallisuuksista.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä